• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Σκοπός της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των δικηγόρων, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.

  Ο δικηγόρος θα πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο δεξιοτήτων καθώς και εξειδικευμένων και γενικότερων γνώσεων, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέρχεται με συνέπεια και επαγγελματισμό στη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.

  Η εκπαίδευση και η διαχείριση της γνώσης μέσω τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν προϋπόθεση για την ανανέωση της ετήσιας άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, και συνεπώς, ο δικηγόρος οφείλει να συμμορφώνεται με τον σχετικό Κανονισμό (386/2017).

  Η φιλοσοφία και η πρακτική της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ως εκ τούτου, ακολουθείται από επαγγελματίες διάφορων κλάδων.

  Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο δικηγόρος καλείται να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί, η συνεχής εκπαίδευση και επικαιροποίηση της γνώσης είναι προαπαιτούμενος παράγοντας για την επιτυχία. Η μαθησιακή ευελιξία εφοδιάζει με δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά οι δικηγόροι κάθε μορφής προκλήσεις.

  Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD), στοχεύοντας στη βελτίωση και αναβάθμιση των κεκτημένων δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω της διά βίου εκπαίδευσης, επικεντρώνεται στους πιο κάτω άξονες:

  1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα νέο επίπεδο
  2. Συμπλήρωση γνωστικών κενών ή/και επικαιροποίηση γνώσεων
  3. Επέκταση του εργασιακού ρόλου και της σφαίρας των γνώσεων
  4. Προετοιμασία για πιθανή αναβάθμιση ή επαγγελματική αλλαγήAnnouncements

Δεν υπάρχουν ακόμα θέματα συζήτησης σε αυτό το φόρουμ