ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

4ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΝΚΠΔ

 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκπαίδευσης για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στις 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) διοργανώνει σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εις βάθος ανάλυση των Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2023.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ενημερωθούν οι δικηγόροι για τις επερχόμενες αλλαγές.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκαν 5 διαδικτυακά προγράμματα που αφορούν 4 ενότητες:

·       Έντυπα – Δικογραφία (Α και Β Μέρος)

·       Εμπειρογνώμονες – Μάρτυρες

·       Μικρές απαιτήσεις – Ακρόαση

·       Ευρωπαϊκές Διαδικασίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα & ΝΘΠΔ

 

Το 4ο  διαδικτυακό πρόγραμμα αφορά «Ευρωπαϊκές Διαδικασίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα & ΝΚΠΔ». Σε αυτό το μέρος θα αναπτυχθούν από τους εκπαιδευτές η Διαμεσολάβηση, η διαταγή πληρωμής και οι μικροδιαφορές.

Ομιλητές είναι οι συνάδελφοι και εκπαιδευτές στους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας κ.κ. Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Άγις Γεωργιάδης και Θεανώ Μαυρομουστάκη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 3 πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρισθούν αυτόματα στο λογαριασμό σας εφόσον παρακολουθήσετε το πρόγραμμα στην ολότητά του. 

Πληροφορίες & εγγραφή στο σεμινάριο

Training Center Name: Cyprus Bar Association
CPD Points: 3
---------------------:

          

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΚΡΟΑΣΗ

 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκπαίδευσης για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στις 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) διοργανώνει σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εις βάθος ανάλυση των Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2023.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ενημερωθούν οι δικηγόροι για τις επερχόμενες αλλαγές και να απαντηθούν τυχόν απορίες.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκαν 5 διαδικτυακά προγράμματα που αφορούν 4 ενότητες:

·       Έντυπα – Δικογραφία (Α και Β Μέρος)

·       Εμπειρογνώμονες – Μάρτυρες

·       Μικρές απαιτήσεις – Ακρόαση

·       Ευρωπαϊκές Διαδικασίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα & ΝΘΠΔ

 

Το 3ο  διαδικτυακό πρόγραμμα αφορά «Μικρές απαιτήσεις – Ακρόαση». Σε αυτό το μέρος θα δοθεί έμφαση στις διαδικασίες που ακολουθούνται για τις μικρές απαιτήσεις, τις συνήθεις απαιτήσεις και θα αναπτυχθεί επίσης το στάδιο της ακρόασης.

Ομιλητές είναι οι συνάδελφοι και εκπαιδευτές στους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας κ.κ. Γεώργιος Κολοκασίδης, Νικόλας Κυριακίδης και Θεανώ Μαυρομουστάκη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 3 πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρισθούν αυτόματα στο λογαριασμό σασ εφόσον παρακολουθήσετε το πρόγραμμα στην ολότητά του.

Πληροφορίες & εγγραφή στο σεμινάριο

Training Center Name: Cyprus Bar Association
CPD Points: 3
---------------------:

          

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκπαίδευσης για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στις 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) διοργανώνει σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εις βάθος ανάλυση των Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2023.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ενημερωθούν οι δικηγόροι για τις επερχόμενες αλλαγές.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκαν 5 διαδικτυακά προγράμματα που αφορούν 4 ενότητες:

·       Έντυπα – Δικογραφία (Α και Β Μέρος)

·       Εμπειρογνώμονες – Μάρτυρες

·       Μικρές απαιτήσεις

·       Ευρωπαϊκές Διαδικασίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα & ΝΘΠΔ

 

Το 2ο  διαδικτυακό πρόγραμματος με αφορά «Εμπειρογνώμονες – Μάρτυρες». Σε αυτό το μέρος θα δοθεί έμφαση στη μαρτυρία, στους μάρτυρες, τις καταθέσεις και μαρτυρία για αλλοδαπά δικαστήρια ή για κυπριακά δικαστήρια όταν μάρτυρας ή μαρτυρία είναι εκτός δικαιοδοσίας, όπως επίσης και στους πραγματογνώμονες.

Ομιλητές είναι οι συνάδελφοι και εκπαιδευτές στους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας κ.κ.  Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Γεώργιος Κολοκασίδης, και Θεανώ Μαυρομουστάκη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 3 πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρισθούν αυτόματα στον λογαριασμό σας εφόσον παρακολουθήσετε το πρόγραμμα στην ολότητά του.

 

 

Πληροφορίες & εγγραφή στο σεμινάριο

Training Center Name: Cyprus Bar Association
CPD Points: 3
---------------------:

          

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΟΣ Β

 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκπαίδευσης για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στις 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) διοργανώνει σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εις βάθος ανάλυση των Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2023.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ενημερωθούν οι δικηγόροι για τις επερχόμενες αλλαγές.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκαν 5 διαδικτυακά προγράμματα που αφορούν 4 ενότητες:

·       Έντυπα – Δικογραφία (Α και Β Μέρος)

·       Εμπειρογνώμονες – Μάρτυρες

·       Μικρές απαιτήσεις

·       Ευρωπαϊκές Διαδικασίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα & ΝΘΠΔ

 

Το Β΄ μέρος του 1ου διαδικτυακού προγράμματος αφορά «Έντυπα – Δικογραφία». Σε αυτό το μέρος θα αναλυθούν εκτενώς η απάντηση σε έκθεση απαίτησης, το σημείωμα εμφάνισης, τα δικόγραφα η υπεράσπιση και απάντηση και τροποποιήσεις σε δικόγραφα.

Ομιλητές είναι οι συνάδελφοι και εκπαιδευτές στους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας κ.κ. Μάρκος Γρηγόριος Δράκος, Άγις Γεωργιάδης και Γιολάντα Ζαχαρίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 3 πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρισθούν αυτόματα στον λογαριασμό σας εφόσον παρακολουθήσετε την εκδήλωση στην ολότητά της.

 

Πληροφορίες & εγγραφή στο σεμινάριο

Training Center Name: Cyprus Bar Association
CPD Points: 3
---------------------:

          

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΟΣ Α

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκπαίδευσης για τους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στις 3 Δεκεμβρίου 2023, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) διοργανώνει σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εις βάθος ανάλυση των Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2023.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να ενημερωθούν οι δικηγόροι για τις επερχόμενες αλλαγές.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, θα πραγματοποιηθούν 5 διαδικτυακά προγράμματα που θα αφορούν 4 ενότητες:

·       Έντυπα – Δικογραφία (Α και Β Μέρος)

·       Εμπειρογνώμονες – Μάρτυρες

·       Μικρές απαιτήσεις

·       Ευρωπαϊκές Διαδικασίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα & ΝΘΠΔ

 

To Α΄ μέρος του 1ου διαδικτυακού προγράμματος αφορά «Έντυπα – Δικογραφία». Σε αυτό το μέρος θα αναλυθούν εκτενώς τα έντυπα, τα έγγραφα δικαστικής διαδικασίας, ο τρόπος έναρξης της διαδικασίας – έντυπο απαίτησης και η εναλλακτική διαδικασία για απαιτήσεις.

Ομιλητές είναι οι συνάδελφοι και εκπαιδευτές στους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας κ.κ. Μάρκος Γρηγόριος Δράκος, Άγις Γεωργιάδης και Γιολάντα Ζαχαρίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 3 πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρισθούν αυτόματα στον λογαριασμό σας εφόσον παρακολουθήσετε την εκδήλωση στην ολότητά της.

 

Πληροφορίες & εγγραφή στο σεμινάριο

Training Center Name: Cyprus Bar Association
CPD Points: 3
---------------------: